Vostede está aquí

Novas

luns, 15 Maio 2017, 14:31

O Consello de Contas de Galicia informa que a partir do 16 de maio, as entidades locais poden efectuar a rendición da conta correspondente ao exercicio 2016 a través da dirección www.rendiciondecuentas.es. De conformidade cos artigos 212.5 e 223 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, o prazo de rendición das contas xerais das entidades locais correspondentes ao exercicio 2016 finaliza o próximo 14 de outubro.

venres, 21 Abril 2017, 15:00

O día 21 de abril tivo lugar na Sala dos Reis do Parlamento de Galicia o acto institucional de conmemoración do 25 aniversario do Consello de Contas de Galicia. O acto foi presidido polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo, e polo presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices Vieira. Asistiron representantes das diferentes institucións autonómicas así como dos Órganos de Control Externo do Estado. Contou cunha ampla participación do persoal do Consello de Contas.

martes, 21 Marzo 2017, 13:44

O conselleiro maior compareceu o día 14 do mes de marzo ante a Comisión Permanente non Lexislativa para as relacións co Consello de Contas para presentar os informes de fiscalización correspondentes ás contas do exercicio 2014 (contas xerais da Administración, do SERGAS, da Administración instrumental, e das entidades locais) e ata 23 informes específicos máis, así como o plan de traballo de 2017

martes, 21 Marzo 2017, 13:37

O conselleiro maior do Consello de Contas de Galicia e o reitor da Universidade de Santiago de Compostela asinaron o día 20 de marzo un convenio de colaboración para regular as prácticas académicas do alumnado do máster universitario en Dirección e Xestión Contable e Financeira da USC que se desenvolverán na sede do Consello de Contas

martes, 7 Marzo 2017, 00:00

No seguinte enlace pode consultarse a publicación no DOG do Regulamento de réxime interior do Consello de Contas

xoves, 23 Febreiro 2017, 00:00

A Comisión Permanente non lexislativa para as relacións co Consello de Contas do Parlamento de Galicia aproba o Regulamento de réxime interior do Consello de Contas.

mércores, 22 Febreiro 2017, 00:00

O Consello de Contas de Galicia e a Escola Galega de Administración Pública suscriben o convenio de colaboración para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación durante o exercicio 2017.

xoves, 16 Febreiro 2017, 00:00

O Consello de Contas remite ao Parlamento de Galicia os últimos informes de fiscalización que completan a remisión efectuada en xullo de 2016 xunto coa Memoria 2015

luns, 19 Decembro 2016, 00:00

O Pleno do Consello de Contas aproba o plan anual de traballo para 2017

venres, 16 Decembro 2016, 00:00

O Conselleiro Maior presenta na Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento de Galicia o proxecto de Orzamentos do Consello de Contas para o ano 2017.

Páxinas