Vostede está aquí

Novas

venres, 21 Xullo 2017, 13:58

O Conselleiro maior do Consello de Contas, José Antonio Redondo López, entregoulle ao Presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices Vieira a memoria anual do Consello de Contas de 2016, que inclúe:

Os informes de fiscalización de carácter xeral corresponden ao Plan anual de traballo de 2017 (contas xerais do exercicio 2015 da Administración xeral da Comunidade Autónoma, do Sergas, da Administración instrumental e das entidades locais), e os informes específicos refírense a distintos exercicios anteriores.

venres, 7 Xullo 2017, 09:40

No menú Relacións coa cidadanía do Portal da Transparencia publícase para o trámite de información pública o Proxecto de Acordo do Pleno do Consello de Contas polo que se crea e regula a Comisión Técnica de Arquivo e Xestión Documental do Consello de Contas de Galicia.

venres, 7 Xullo 2017, 09:21

No DOG  do 6 de xullo publicouse o nomeamento de María Luisa Cardesín Díaz, como Secretaria Xeral do Consello de Contas de Galicia.

venres, 30 Xuño 2017, 12:16

No día de onte publicouse no D.O.G. nº 123, de 29.06.2017, o Acordo do Pleno da Institución do día 07.06.2017, que aproba a modificación da RPT do Consello. Pódese consultar o D.O.G.  Así mesmo, pode ver a R.P.T no subapartado de Persoal do apartado de Información  institucional, organizativa e de planificación do Portal de Transparencia desta páxina web.

 

xoves, 1 Xuño 2017, 15:09

O Conselleiro maior compareceu o día 31 do mes de maio ante a Comisión Permanente no Lexislativa para as relacións co Consello de Contas para presentar o informe de fiscalización de regularidade das contabilidades electorais correspondente ás eleccións ao Parlamento de Galicia do 25 de setembro de 2016.

martes, 30 Maio 2017, 12:38

A Conferencia de Presidentes de Asocex , reunida o 29 de maio en Pamplona na sede da Cámara de Comptos de Navarra, nomeou novo presidente da asociación a Avelino Viejo, síndico maior da Sindicatura de Contas do Principado de Asturias. A renovación dos órganos de goberno complétase coa designación de Antonio Laguarta, presidente da Cámara de Contas de Aragón, como vicepresidente primeiro, e de Jesús Encabo, presidente do Consello de Contas de Castela e León e presidente saínte da asociación, como vicepresidente segundo.

luns, 15 Maio 2017, 14:31

O Consello de Contas de Galicia informa que a partir do 16 de maio, as entidades locais poden efectuar a rendición da conta correspondente ao exercicio 2016 a través da dirección www.rendiciondecuentas.es. De conformidade cos artigos 212.5 e 223 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, o prazo de rendición das contas xerais das entidades locais correspondentes ao exercicio 2016 finaliza o próximo 14 de outubro.

venres, 21 Abril 2017, 15:00

O día 21 de abril tivo lugar na Sala dos Reis do Parlamento de Galicia o acto institucional de conmemoración do 25 aniversario do Consello de Contas de Galicia. O acto foi presidido polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo, e polo presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices Vieira. Asistiron representantes das diferentes institucións autonómicas así como dos Órganos de Control Externo do Estado. Contou cunha ampla participación do persoal do Consello de Contas.

martes, 21 Marzo 2017, 13:44

O conselleiro maior compareceu o día 14 do mes de marzo ante a Comisión Permanente non Lexislativa para as relacións co Consello de Contas para presentar os informes de fiscalización correspondentes ás contas do exercicio 2014 (contas xerais da Administración, do SERGAS, da Administración instrumental, e das entidades locais) e ata 23 informes específicos máis, así como o plan de traballo de 2017

Páxinas