Vostede está aquí

Novas

xoves, 23 Febreiro 2017, 00:00

A Comisión Permanente non lexislativa para as relacións co Consello de Contas do Parlamento de Galicia aproba o Regulamento de réxime interior do Consello de Contas.

mércores, 22 Febreiro 2017, 00:00

O Consello de Contas de Galicia e a Escola Galega de Administración Pública suscriben o convenio de colaboración para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación durante o exercicio 2017.

xoves, 16 Febreiro 2017, 00:00

O Consello de Contas remite ao Parlamento de Galicia os últimos informes de fiscalización que completan a remisión efectuada en xullo de 2016 xunto coa Memoria 2015

luns, 19 Decembro 2016, 00:00

O Pleno do Consello de Contas aproba o plan anual de traballo para 2017

venres, 16 Decembro 2016, 00:00

O Conselleiro Maior presenta na Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento de Galicia o proxecto de Orzamentos do Consello de Contas para o ano 2017.

xoves, 29 Setembro 2016, 13:45

No menú do Perfil do contratante poderá atopar a información relativa á licitación dun servidor de rede e catro impresoras.

mércores, 27 Xullo 2016, 13:16

No menú do Perfil do contratante poderá atopar a información relativa á licitación "Contratación menor de obras de reforma para a modificación da distribución de dous despachos"

martes, 28 Xuño 2016, 14:00

No menú do Perfil do contratante poderá atopar a información relativa á adxudicación "Contratación menor de obras e subministracións, por prezos unitarios, para a modificación de uso dun despacho".

mércores, 22 Xuño 2016, 10:01

No menú do Perfil do contratante poderá atopar a información relativa ás adxudicacións "Adaptación da sede electrónica do Consello" e "Auditoría da LOPD".

martes, 14 Xuño 2016, 14:59

No menú Normativa publícase a RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2016 pola que se ordena a publicación do Acordo do Pleno do 31 de maio de 2016, polo que se aproba a Instrución que regula o formato normalizado da conta xeral das entidades locais de Galicia en soporte informático e o procedemento telemático para a súa rendición.

Páxinas