Vostede está aquí

Novas

luns, 19 Decembro 2016, 00:00

O Pleno do Consello de Contas aproba o plan anual de traballo para 2017

venres, 16 Decembro 2016, 00:00

O Conselleiro Maior presenta na Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento de Galicia o proxecto de Orzamentos do Consello de Contas para o ano 2017.

xoves, 29 Setembro 2016, 13:45

No menú do Perfil do contratante poderá atopar a información relativa á licitación dun servidor de rede e catro impresoras.

mércores, 27 Xullo 2016, 13:16

No menú do Perfil do contratante poderá atopar a información relativa á licitación "Contratación menor de obras de reforma para a modificación da distribución de dous despachos"

martes, 28 Xuño 2016, 14:00

No menú do Perfil do contratante poderá atopar a información relativa á adxudicación "Contratación menor de obras e subministracións, por prezos unitarios, para a modificación de uso dun despacho".

mércores, 22 Xuño 2016, 10:01

No menú do Perfil do contratante poderá atopar a información relativa ás adxudicacións "Adaptación da sede electrónica do Consello" e "Auditoría da LOPD".

martes, 14 Xuño 2016, 14:59

No menú Normativa publícase a RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2016 pola que se ordena a publicación do Acordo do Pleno do 31 de maio de 2016, polo que se aproba a Instrución que regula o formato normalizado da conta xeral das entidades locais de Galicia en soporte informático e o procedemento telemático para a súa rendición.

luns, 6 Xuño 2016, 12:44

No menú do Perfil do contratante poderá atopar a información relativa á licitación "Contratación menor de obras e subministracións, por prezos unitarios, para a modificación de uso dun despacho"

luns, 23 Maio 2016, 13:18

O Consello de Contas de Galicia informa que dende o 18 de maio xa se pode efectuar a rendición das contas correspondentes ao exercicio 2015, a través da dirección www.rendiciondecuentas.es. Esta rendición, de conformidade cos artigos 212.5 e 223 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora de facendas locais, debe efectuarse antes do próximo 15 de outubro.

mércores, 27 Abril 2016, 12:45

No apartado de Provision de postos de traballo publícanse a resolución do procedemento de cobertura temporal en comisión de servizos de tres postos de traballo no Consello de Contas de Galicia por acordo da Comisión de Goberno do 22.04.2016 

Páxinas