Vostede está aquí

Novas

xoves, 31 Maio 2018, 13:39

O pasado martes 29 de maio celebrouse en Oviedo a Conferencia de Presidentes da Asociación de Órganos de Control Externo das Comunidades Autónomas (Asocex), na sede da  Sindicatura de Contas do Principado de Asturias.

xoves, 24 Maio 2018, 08:41

De conformidade coa lexislación aplicable, o próximo mes outubro vence o prazo de rendición das contas xerais das entidades locais correspondentes ao exercicio 2017.

Desde o 17 de maio, as entidades locais poden efectuar a rendición da conta correspondente ao exercicio 2017  a través da “Área privada” da Plataforma de Rendición de Contas das Entidades Locais, accesible dende a web do Consello de Contas www.ccontasgalicia.es.

luns, 16 Abril 2018, 13:52

Hoxe presentouse na Biblioteca do Parlamento de Galicia o libro "XXV Aniversario do Consello de Contas de Galicia", coa asistencia do Presidente do Parlamento, o Conselleiro Maior, a Conselleira da área de Corporacións Locais (coordinadora da publicación) e o Conselleiro de Facenda, así como dunha nutrida representación de parlamentarios, ex membros do Consello de Contas de Galicia e dos autores do libro.

mércores, 28 Febreiro 2018, 14:17

O Conselleiro Maior compareceu onte na Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas para explicar as liñas básicas do Plan de traballo da Institución para o ano 2018.

 

martes, 27 Febreiro 2018, 12:08

A Sección de Prevención da Corrupción ven de aprobar o documento que contén as actuacións a levar a cabo pola Unidade de Prevención da Corrupción durante o 2018, e que contempla as actividades que se prevén realizar no marco dos distintos eixes definidos no documento Estratexia en materia de prevención da Corrupción.

luns, 26 Febreiro 2018, 09:24

O Pleno do Consello de Contas, na súa reunión do día 2 de febreiro de 2018, adoptou o acordo polo que se crea e regula a súa Comisión Técnica de Arquivo e Xestión Documental. Publicado no DOG

mércores, 21 Febreiro 2018, 09:55

O pasado 19 de febreiro tivo lugar a sesión constitutiva do Comité de Ética do Consello de Contas de Galicia, na que se nomeou presidenta a Dona Ana María Otero López, Conselleira da Área do Sergas e secretario a Don Andrés Alonso García, na súa calidade de Presidente da Comisión Técnica de Prevención da Corrupción.

martes, 13 Febreiro 2018, 13:14

A Conselleira da Área de Institucional participou, xunto con representantes dos organismos antifraude da Comunidade Valenciana, de Cataluña e do Concello de Madrid, nas xornadas “Corrupción Pública: a resposta do dereito” celebradas na Universidade de Valencia os días 8 e 9 de febreiro.

 

venres, 9 Febreiro 2018, 14:23

O Consello de Contas remitiu ao Parlamento de Galicia con data 9 de febreiro de 2018 os seguintes informes:

  • O informe de fiscalización dos Fondos de Compensación Interterritorial
  • Os informes de fiscalización dos Concellos de O Barco de Valdeorras, de Oleiros, de Santiago de Compostela e de Marín.
  • O informe de fiscalización sobre a estabilidade orzamentaria das Corporacións Locais de Galicia.
  • Os informes de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa dos Concellos de Vigo, A Coruña, Ferrol, Lugo, Santiago de Compostela, Ourense e Pontevedra, e das catro Deputacións Provinciais.
  • O informe global de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa.
xoves, 25 Xaneiro 2018, 09:26

O Conselleiro da Área de Conta Xeral participou, en representación do Consello de Contas de Galicia, na Comisión de Coordinación de Comunidades Autónomas do Tribunal de Cuentas e os órganos de control externo (OCEX), reunida na Sindicatura de Comptes da Comunidade Valenciana.

 

Páxinas