Vostede está aquí

Novas

mércores, 28 Febreiro 2018, 14:17

O Conselleiro Maior compareceu onte na Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas para explicar as liñas básicas do Plan de traballo da Institución para o ano 2018.

 

martes, 27 Febreiro 2018, 12:08

A Sección de Prevención da Corrupción ven de aprobar o documento que contén as actuacións a levar a cabo pola Unidade de Prevención da Corrupción durante o 2018, e que contempla as actividades que se prevén realizar no marco dos distintos eixes definidos no documento Estratexia en materia de prevención da Corrupción.

luns, 26 Febreiro 2018, 09:24

O Pleno do Consello de Contas, na súa reunión do día 2 de febreiro de 2018, adoptou o acordo polo que se crea e regula a súa Comisión Técnica de Arquivo e Xestión Documental. Publicado no DOG

mércores, 21 Febreiro 2018, 09:55

O pasado 19 de febreiro tivo lugar a sesión constitutiva do Comité de Ética do Consello de Contas de Galicia, na que se nomeou presidenta a Dona Ana María Otero López, Conselleira da Área do Sergas e secretario a Don Andrés Alonso García, na súa calidade de Presidente da Comisión Técnica de Prevención da Corrupción.

martes, 13 Febreiro 2018, 13:14

A Conselleira da Área de Institucional participou, xunto con representantes dos organismos antifraude da Comunidade Valenciana, de Cataluña e do Concello de Madrid, nas xornadas “Corrupción Pública: a resposta do dereito” celebradas na Universidade de Valencia os días 8 e 9 de febreiro.

 

venres, 9 Febreiro 2018, 14:23

O Consello de Contas remitiu ao Parlamento de Galicia con data 9 de febreiro de 2018 os seguintes informes:

  • O informe de fiscalización dos Fondos de Compensación Interterritorial
  • Os informes de fiscalización dos Concellos de O Barco de Valdeorras, de Oleiros, de Santiago de Compostela e de Marín.
  • O informe de fiscalización sobre a estabilidade orzamentaria das Corporacións Locais de Galicia.
  • Os informes de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa dos Concellos de Vigo, A Coruña, Ferrol, Lugo, Santiago de Compostela, Ourense e Pontevedra, e das catro Deputacións Provinciais.
  • O informe global de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa.
xoves, 25 Xaneiro 2018, 09:26

O Conselleiro da Área de Conta Xeral participou, en representación do Consello de Contas de Galicia, na Comisión de Coordinación de Comunidades Autónomas do Tribunal de Cuentas e os órganos de control externo (OCEX), reunida na Sindicatura de Comptes da Comunidade Valenciana.

 

venres, 19 Xaneiro 2018, 13:11

En aplicación do punto 50 do Código Ético Institucional o Pleno do Consello de Contas designou como membros do Comité de Ética ás seguintes persoas:

  • Dona Ana María Otero López. Conselleira da Área do Sergas. 
  • Dona Beatriz Rodríguez Fraga. Conselleira da Área de Institucional. 
  • Don Luís Míguez Macho. Catedrático de Dereito Administrativo da Universidade de Santiago de Compostela.
  • Dona Esperanza Rodríguez Boente. Profesora contratada-doutora de Filosofía do Dereito da Universidade de Santiago de Compostela.
mércores, 3 Xaneiro 2018, 13:03

A sección de Prevención da Corrupción, na súa reunión do día 20 de decembro de 2017, aprobou os documentos:

venres, 29 Decembro 2017, 12:09

O plan de traballo do ano 2018 foi presentado o 29 de decembro de 2017 no Parlamento de Galicia.

Páxinas