Vostede está aquí

Novas

mércores, 31 Outubro 2018, 12:11

O Conselleiro Maior compareceu hoxe na Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos para explicar as liñas básicas do orzamento do Consello de Contas para o ano 2019.

 

martes, 30 Outubro 2018, 10:35

O 22 de outubro tiveron lugar en Madrid as reunións semestrais das Comisións da Plataforma de Rendición de Contas das Entidades Locais e de Coordinación no ámbito local do Tribunal de Cuentas e os Órganos de Control Externo, ás que asistiu en representación do Consello de Contas, a Conselleira da área de Local, Begoña Villaverde.

xoves, 25 Outubro 2018, 13:50

A Cámara de  Comptos de Navarra acolleu onte unha reunión da Comisión de Coordinación de Comunidades Autónomas do Tribunal de Cuentas e os Órganos de Control Externo.

martes, 16 Outubro 2018, 14:01

Hoxe publícase no Diario Oficial de Galicia a Resolución do 5 de outubro de 2018 pola que se dá publicidade do Acordo do Pleno do 2 de outubro, polo que se aproba a Instrución relativa á remisión telemática dos extractos dos expedientes de contratación e das relacións anuais dos contratos celebrados polas entidades e entes do sector público local de Galicia ao abeiro da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181016/AnuncioO10-081018-0001_gl.html

martes, 18 Setembro 2018, 13:30

O Conselleiro Maior inaugurou onte o primeiro curso superior sobre “A fiscalización e a nova lei de contratos”. No acto de presentación estivo acompañado pola Conselleira da Área Institucional e pola Directora Xeral da Escola Galega de Administración Pública, que colabora na súa realización.

 

venres, 20 Xullo 2018, 10:30

O Consello de Contas remitiu hoxe ao Parlamento de Galicia a súa memoria, as súas contas correspondentes ao ano 2017 e os informes de fiscalización.

 

mércores, 4 Xullo 2018, 12:37

  O pasado 29 de xuño o Conselleiro da Área de Conta Xeral participou, en representación do Consello de Contas de Galicia, na primeira reunión dos organismos antifraude de España.

 

xoves, 31 Maio 2018, 13:39

O pasado martes 29 de maio celebrouse en Oviedo a Conferencia de Presidentes da Asociación de Órganos de Control Externo das Comunidades Autónomas (Asocex), na sede da  Sindicatura de Contas do Principado de Asturias.

xoves, 24 Maio 2018, 08:41

De conformidade coa lexislación aplicable, o próximo mes outubro vence o prazo de rendición das contas xerais das entidades locais correspondentes ao exercicio 2017.

Desde o 17 de maio, as entidades locais poden efectuar a rendición da conta correspondente ao exercicio 2017  a través da “Área privada” da Plataforma de Rendición de Contas das Entidades Locais, accesible dende a web do Consello de Contas www.ccontasgalicia.es.

luns, 16 Abril 2018, 13:52

Hoxe presentouse na Biblioteca do Parlamento de Galicia o libro "XXV Aniversario do Consello de Contas de Galicia", coa asistencia do Presidente do Parlamento, o Conselleiro Maior, a Conselleira da área de Corporacións Locais (coordinadora da publicación) e o Conselleiro de Facenda, así como dunha nutrida representación de parlamentarios, ex membros do Consello de Contas de Galicia e dos autores do libro.

Páxinas