Vostede está aquí

Novas

martes, 10 Outubro 2017, 12:30

Na reunión celebrada o 9 de outubro co fiscal D. Fernando Suanzes Pérez na sede do Consello de Contas abordáronse os posibles ámbitos de colaboración das dúas Institucións en materia de prevención da corrupción.

 

martes, 3 Outubro 2017, 09:10

No encontro celebrado o 27 de setembro abordáronse as estratexias que en materia de prevención da corrupción está desenvolvendo esta Oficina, como unha das súas funcións fundacionais e prioritarias, e que recentemente o Consello de Contas de Galicia asumiu entre as súas atribucións.

 

martes, 3 Outubro 2017, 08:59

O Conselleiro maior compareceu o día 21 de setembro na Comisión Permanente no Lexislativa para as relacións co Consello de Contas para presentar a memoria anual 2016, que comprende a memoria de actividades e contas anuais da institución do ano 2016 e os distintos informes de fiscalización referidos ao exercicio 2015.

venres, 21 Xullo 2017, 13:58

O Conselleiro maior do Consello de Contas, José Antonio Redondo López, entregoulle ao Presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices Vieira a memoria anual do Consello de Contas de 2016, que inclúe:

Os informes de fiscalización de carácter xeral corresponden ao Plan anual de traballo de 2017 (contas xerais do exercicio 2015 da Administración xeral da Comunidade Autónoma, do Sergas, da Administración instrumental e das entidades locais), e os informes específicos refírense a distintos exercicios anteriores.

venres, 7 Xullo 2017, 09:40

No menú Relacións coa cidadanía do Portal da Transparencia publícase para o trámite de información pública o Proxecto de Acordo do Pleno do Consello de Contas polo que se crea e regula a Comisión Técnica de Arquivo e Xestión Documental do Consello de Contas de Galicia.

venres, 7 Xullo 2017, 09:21

No DOG  do 6 de xullo publicouse o nomeamento de María Luisa Cardesín Díaz, como Secretaria Xeral do Consello de Contas de Galicia.

venres, 30 Xuño 2017, 12:16

No día de onte publicouse no D.O.G. nº 123, de 29.06.2017, o Acordo do Pleno da Institución do día 07.06.2017, que aproba a modificación da RPT do Consello. Pódese consultar o D.O.G.  Así mesmo, pode ver a R.P.T no subapartado de Persoal do apartado de Información  institucional, organizativa e de planificación do Portal de Transparencia desta páxina web.

 

xoves, 1 Xuño 2017, 15:09

O Conselleiro maior compareceu o día 31 do mes de maio ante a Comisión Permanente no Lexislativa para as relacións co Consello de Contas para presentar o informe de fiscalización de regularidade das contabilidades electorais correspondente ás eleccións ao Parlamento de Galicia do 25 de setembro de 2016.

martes, 30 Maio 2017, 12:38

A Conferencia de Presidentes de Asocex , reunida o 29 de maio en Pamplona na sede da Cámara de Comptos de Navarra, nomeou novo presidente da asociación a Avelino Viejo, síndico maior da Sindicatura de Contas do Principado de Asturias. A renovación dos órganos de goberno complétase coa designación de Antonio Laguarta, presidente da Cámara de Contas de Aragón, como vicepresidente primeiro, e de Jesús Encabo, presidente do Consello de Contas de Castela e León e presidente saínte da asociación, como vicepresidente segundo.

Páxinas