Vostede está aquí

Novas

luns, 3 Decembro 2018, 13:46

O conselleiro maior do Consello de Contas, José Antonio Redondo e a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, asinaron hoxe un convenio de colaboración para concienciar e sensibilizar o alumnado na cultura da integridade.

 

martes, 27 Novembro 2018, 13:53

O Consello de Contas remitiu hoxe ao Parlamento de Galicia os seguintes informes:

  • O informe de fiscalización dos Fondos de Compensación Interterritorial. Exercicio 2016
  • Os informes de fiscalización do Concello de Ourense. Exercicio 2016.
  • Os informes de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes  con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 50.000 a 75.000 habitantes. Concello de Ferrol. Exercicio 2016.
venres, 16 Novembro 2018, 12:30

O Conselleiro Maior, José Antonio Redondo, e o Vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, asinaron hoxe un protocolo de colaboración para o establecemento de mecanismos efectivos para a prevención e a loita contra a corrupción no sector público autonómico de Galicia.

 

mércores, 14 Novembro 2018, 13:55

Onte, na sede do Tribunal de Cuentas, tivo lugar a reunión ordinaria da Comisión de Coordinación dos presidentes do Tribunal de Cuentas e dos Órganos de Control Externo das comunidades autónomas (OCEx).

martes, 13 Novembro 2018, 12:33

A Conselleira da Área de Institucional, Beatriz Rodríguez Fraga, clausurouo onte o primeiro curso superior sobre “A fiscalización e a nova lei de contratos”. No acto de clausura estivo acompañada por José María Gimeno Feliu, catedrático de dereito administrativo da Universidade de Zaragoza, e un gran experto en contratación pública.

 

martes, 13 Novembro 2018, 12:23

O Conselleiro Maior acudiu onte á Conferencia de Presidentes de ASOCEX, que se reuniu en Madrid, na sede da Cámara de Cuentas, baixo a presidencia de turno da Cámara de Cuentas de Aragón.

 

mércores, 31 Outubro 2018, 12:11

O Conselleiro Maior compareceu hoxe na Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos para explicar as liñas básicas do orzamento do Consello de Contas para o ano 2019.

 

martes, 30 Outubro 2018, 10:35

O 22 de outubro tiveron lugar en Madrid as reunións semestrais das Comisións da Plataforma de Rendición de Contas das Entidades Locais e de Coordinación no ámbito local do Tribunal de Cuentas e os Órganos de Control Externo, ás que asistiu en representación do Consello de Contas, a Conselleira da área de Local, Begoña Villaverde.

xoves, 25 Outubro 2018, 13:50

A Cámara de  Comptos de Navarra acolleu onte unha reunión da Comisión de Coordinación de Comunidades Autónomas do Tribunal de Cuentas e os Órganos de Control Externo.

martes, 16 Outubro 2018, 14:01

Hoxe publícase no Diario Oficial de Galicia a Resolución do 5 de outubro de 2018 pola que se dá publicidade do Acordo do Pleno do 2 de outubro, polo que se aproba a Instrución relativa á remisión telemática dos extractos dos expedientes de contratación e das relacións anuais dos contratos celebrados polas entidades e entes do sector público local de Galicia ao abeiro da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181016/AnuncioO10-081018-0001_gl.html

Páxinas