Vostede está aquí

Novas

martes, 18 Setembro 2018, 13:30

O Conselleiro Maior inaugurou onte o primeiro curso superior sobre “A fiscalización e a nova lei de contratos”. No acto de presentación estivo acompañado pola Conselleira da Área Institucional e pola Directora Xeral da Escola Galega de Administración Pública, que colabora na súa realización.

 

venres, 20 Xullo 2018, 10:30

O Consello de Contas remitiu hoxe ao Parlamento de Galicia a súa memoria, as súas contas correspondentes ao ano 2017 e os informes de fiscalización.

 

mércores, 4 Xullo 2018, 12:37

  O pasado 29 de xuño o Conselleiro da Área de Conta Xeral participou, en representación do Consello de Contas de Galicia, na primeira reunión dos organismos antifraude de España.

 

xoves, 31 Maio 2018, 13:39

O pasado martes 29 de maio celebrouse en Oviedo a Conferencia de Presidentes da Asociación de Órganos de Control Externo das Comunidades Autónomas (Asocex), na sede da  Sindicatura de Contas do Principado de Asturias.

xoves, 24 Maio 2018, 08:41

De conformidade coa lexislación aplicable, o próximo mes outubro vence o prazo de rendición das contas xerais das entidades locais correspondentes ao exercicio 2017.

Desde o 17 de maio, as entidades locais poden efectuar a rendición da conta correspondente ao exercicio 2017  a través da “Área privada” da Plataforma de Rendición de Contas das Entidades Locais, accesible dende a web do Consello de Contas www.ccontasgalicia.es.

luns, 16 Abril 2018, 13:52

Hoxe presentouse na Biblioteca do Parlamento de Galicia o libro "XXV Aniversario do Consello de Contas de Galicia", coa asistencia do Presidente do Parlamento, o Conselleiro Maior, a Conselleira da área de Corporacións Locais (coordinadora da publicación) e o Conselleiro de Facenda, así como dunha nutrida representación de parlamentarios, ex membros do Consello de Contas de Galicia e dos autores do libro.

mércores, 28 Febreiro 2018, 14:17

O Conselleiro Maior compareceu onte na Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas para explicar as liñas básicas do Plan de traballo da Institución para o ano 2018.

 

martes, 27 Febreiro 2018, 12:08

A Sección de Prevención da Corrupción ven de aprobar o documento que contén as actuacións a levar a cabo pola Unidade de Prevención da Corrupción durante o 2018, e que contempla as actividades que se prevén realizar no marco dos distintos eixes definidos no documento Estratexia en materia de prevención da Corrupción.

luns, 26 Febreiro 2018, 09:24

O Pleno do Consello de Contas, na súa reunión do día 2 de febreiro de 2018, adoptou o acordo polo que se crea e regula a súa Comisión Técnica de Arquivo e Xestión Documental. Publicado no DOG

mércores, 21 Febreiro 2018, 09:55

O pasado 19 de febreiro tivo lugar a sesión constitutiva do Comité de Ética do Consello de Contas de Galicia, na que se nomeou presidenta a Dona Ana María Otero López, Conselleira da Área do Sergas e secretario a Don Andrés Alonso García, na súa calidade de Presidente da Comisión Técnica de Prevención da Corrupción.

Páxinas