Vostede está aquí

Novas

luns, 31 Agosto 2015, 13:35

No DOG nº164, do venres 28 de agosto de 2015, publicouse a LEI 8/2015, do 7 de agosto, de reforma da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas, e do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, para a prevención da corrupción. Pode tamén descargarse dende o menú Normativa

venres, 3 Xullo 2015, 11:07

Toda a información de detalle relativa tanto á rendición de contas como á situación financeira do sector público local de Galicia (e estatal), está disponible para a súa consulta na páxina web do Consello de Contas de Galicia a través del menú Rendición do Sector local

luns, 11 Maio 2015, 10:01

O día 27 de abril realizóuse a apertura da Rendición da Conta Xeral do exercicio 2014 na Plataforma de Rendición de Contas, polo que as entidades locais xa poden comenzar a realizar o envío da mesma

Plataforma de rendición de contas das entidades locais

martes, 28 Abril 2015, 15:25

En 2015 a Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias organiza os XI Encuentros Técnicos y el VI Foro Tecnológico dos órganos de control externo (OCEX). Terán lugar os días 18 e 19 de xuño, na cidade de Oviedo.

Máis información na páxina web da Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias 

 

venres, 24 Abril 2015, 10:33

A dita páxina web pode ser consultada na ligazón www.informesocex.es.

Máis información dispoñible na Nota de prensa.

luns, 6 Abril 2015, 11:49

Os últimos informes aprobados polo Pleno con data 22 de decembro de 2014 foron entregados á Presidenta do Parlamento o 20 de febreiro de 2015.

luns, 6 Abril 2015, 11:41

O conselleiro maior do Consello de Contas de Galicia, Xesús C. Palmou Lorenzo, entregou o 6 de febreiro de 2015 á presidenta do Parlamento, o Plan de Traballo para 2015.

 

Páxinas