Vostede está aquí

Novas

xoves, 5 Novembro 2020, 13:05

A revista da EGAP publica un monográfico dedicado á prevención da corrupción que ten a súa orixe nas xornadas organizadas polo Consello de Contas de Galicia. A publicación recolle as artigos elaborados, entre outros, pola Conselleira da Área de Corporacións Locais, María Begoña Villaverde Gómez e o auditor José Manuel Pumares Besteiro.

O documento pódese consultar no seguinte link: https://egap.xunta.gal/revistas/AC/issue/view/288/476

venres, 30 Outubro 2020, 13:05

O Consello de Contas remitiu hoxe ao Parlamento de Galicia a súa memoria e as súas contas correspondentes ao ano 2019 e os seguintes informes que se atopan na páxina web da Institución:
Informes de fiscalización
Informes e actuacións en materia de prevención da corrupción:
 
mércores, 30 Setembro 2020, 11:31

O Conselleiro Maior compareceu onte na Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas para explicar a memoria de actividades 2018 e os informes do exercicio 2017 e o plan de traballo da Institución para 2020.

Estas comparecencias sufriron un significativo retraso como consecuencia da disolución do Parlamento trala primeira convocatoria das eleccións autonómicas deste ano.

martes, 28 Xullo 2020, 10:44

A instrución, aprobada polo Pleno na súa sesión do 9 de xullo de 2020 e comunicada á Xunta Electoral e ás formacións políticas, ten por obxecto, por unha banda, precisar os criterios técnicos a seguir na fiscalización das contabilidades relativas ás eleccións ao Parlamento de Galicia do 12 de xullo de 2020, e por outra, determinar o alcance e os requisitos da documentación contable e xustificativa que debe remitirse ao Consello de Contas por parte de ditas formacións políticas.
DOG_149 de 27 de xullo de 2020  

mércores, 3 Xuño 2020, 13:08

A Comisión de Coordinación dos presidentes do Tribunal de Cuentas e dos Órganos de Control Externo das Comunidades Autónomas (OCEx) celebrou o pasado luns a súa reunión semestral, mediante videoconferencia.

venres, 22 Maio 2020, 15:00

O Conselleiro Maior reuniuse o pasado mércores por vídeo conferencia co resto de membros da Conferencia de Presidentes de ASOCEX, ao obxecto de seguir profundando na súa colaboración.

 

venres, 22 Maio 2020, 10:08

A revista "Auditoría Pública", o órgano de expresión dos tribunais autonómicos de contas, cumpriu 25 anos desde a súa creación na primavera de 1995. Con este motivo, a primeira publicación dedicada á materia editou un número especial que recompila os artigos galardoados co premio que organiza anualmente desde 1997. Trátase dunha valiosa selección de traballos que interesará a todos os profesionais relacionados coa auditoría e a contabilidade.

Este exemplar especial pódese visitar na dirección: "https://publicaciones.4tintas.es/asocex/xxvaniversario/index.html"

luns, 11 Maio 2020, 10:11

Lorenzo Pérez Sarrión, secretario xeral da Sindicatura de Comptes da Comunitade Valenciana, logra o primeiro premio de revista "Auditoría Pública", editada pola Asociación de Órganos de Control Externo Autonómicos (Asocex), na súa XXII edición, correspondente ao ano 2019. O fallo deste premio coincide, ademais, coa celebración do XXV aniversario de "Auditoría Pública". Pérez Sarrión foi recoñecido polo artigo titulado "Estrategia de implantación de la administración eléctrónica en un órgano de control externo (OCEX): No hablamos solo de tecnología", publicado no número 74 da revista. O premio ten unha dotación económica bruta de 4.000 euros.

martes, 28 Abril 2020, 09:07

Como consecuencia das modificacións derivadas da nova configuración da conta 413 “Acredores por operacións devindicadas” (introducidas pola Orde HAC/1364/2918, do 12 de decembro, pola que se modifican os plans de contas locais anexos ás instrucións dos modelos normal e simplificado da contabilidade local, aprobadas polas Ordes HAP/1791 e 1792/2013, do 20 de setembro) a Intervención Xeral da Administración do Estado ven de publicar os novos esquemas XSD correspondentes aos modelos normal e simplificado de contabilidade local e que son de aplicación para a rendición da conta xeral das entidades locais a partir da correspondente ao exercicio 2019.

Páxinas