Vostede está aquí

Novas

luns, 25 Xaneiro 2021, 10:54

Por acordo do Pleno do Consello de Contas de Galicia, do 23 de setembro de 2020, creouse o Premio Carlos G. Otero Díaz para promover a investigación en materias relacionadas coa prevención da corrupción nas administracións públicas e aprobáronse as súas bases reguladoras (DOG núm. 215, do 12 de novembro de 2019).

xoves, 21 Xaneiro 2021, 10:36

O pasado 19 de xaneiro, celebrouse, mediante videoconferencia, a reunión da Comisión de Coordinación de Comunidades Autónomas do Tribunal de Contas e os Órganos autonómicos de Control Externo (OCEX), con obxecto de analizar o desenvolvemento das fiscalizacións que se están realizando de maneira conxunta e establecer pautas de colaboración para as actuacións fiscalizadoras que se aborden nos futuros programas de todas as institucións de control externo no ámbito autonómico.

luns, 18 Xaneiro 2021, 11:56

Hoxe Simón Rego Vilar tomou posesión perante a Mesa do Parlamento de Galicia como conselleiro de contas.

 

luns, 28 Decembro 2020, 10:42

O pasado 23 de decembro, o Pleno do Consello de Contas de Galicia remitiu ao Parlamento de Galicia o seu Plan de traballo para o ano 2021.

mércores, 9 Decembro 2020, 12:34

Con esta conmemoración, a ONU quixo poñer de manifesto a conveniencia de reforzar a didáctica a favor dunha xestión pública e privada con acento na integridade e na exemplaridade públicas. A lexitimidade do exercicio do poder público esixe a que exista unha eficaz e crible estratexia contra a corrupción, entendida nun sentido amplo, que debe ir máis aló, por suposto, de evitar a comisión de actividades ilícitas.

xoves, 3 Decembro 2020, 16:49

O Conselleiro Maior compareceu onte na Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos para explicar as liñas básicas do orzamento do Consello de Contas para o ano 2021.

 

mércores, 2 Decembro 2020, 10:00

O pasado 27 de novembro o Conselleiro da Área de Conta Xeral participou mediante videoconferencia e en representación do Consello de Contas de Galicia, nunha nova reunión da Rede de Oficinas e Axencias Antifraude.

 

xoves, 5 Novembro 2020, 13:05

A revista da EGAP publica un monográfico dedicado á prevención da corrupción que ten a súa orixe nas xornadas organizadas polo Consello de Contas de Galicia. A publicación recolle as artigos elaborados, entre outros, pola Conselleira da Área de Corporacións Locais, María Begoña Villaverde Gómez e o auditor José Manuel Pumares Besteiro.

O documento pódese consultar no seguinte link: https://egap.xunta.gal/revistas/AC/issue/view/288/476

venres, 30 Outubro 2020, 13:05

O Consello de Contas remitiu hoxe ao Parlamento de Galicia a súa memoria e as súas contas correspondentes ao ano 2019 e os seguintes informes que se atopan na páxina web da Institución:
Informes de fiscalización
Informes e actuacións en materia de prevención da corrupción:
 

Páxinas