Vostede está aquí

Convenios

Detalles dos convenios

Ano Título
2020 TEXTO DO CONVENIO. Convenio de colaboración entre o Consello de Contas, o Tribunal de Cuentas e os Órganos de Control Externo utilización, explotación e mantemento das aplicacións informáticas da plataforma e o portal de rendición de contas das EELL
2020 TEXTO DO CONVENIO- Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello de Contas de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación.
2019 TEXTO DO CONVENIO - Convenio de colaboración entre o Consello de Contas de Galicia e a Fundación para a Formación e Investigación en Auditoría do Sector Público (FIASEP)
2019 CONVENIO DE COLABORACIÓN entre o Tribunal de Cuentas e o Consello de Contas de Galicia, sobre medidas de coordinación en relación coa rendición telemática das contas xerais e a remisión de información relativa aos contratos,...
2019 TEXTO DE CONVENIO- Protocolo de colaboración entre a Deputación provincial de Lugo e o Consello de Contas de Galicia para a promoción de actuacións en materia de prevención de riscos da corrupción na administración local de Galicia
2019 TEXTO DE CONVENIO- Protocolo de colaboración entre a Deputación provincial de Ourense e o Consello de Contas de Galicia para a promoción de actuacións en materia de prevención de riscos da corrupción na administración local de Galicia
2019 TEXTO DE CONVENIO- Protocolo de colaboración entre a Deputación provincial de Pontevedra e o Consello de Contas de Galicia para a promoción de actuacións en materia de prevención de riscos da corrupción na administración local de Galicia
2019 TEXTO DE CONVENIO- Protocolo de colaboración entre a Deputación Provincial de A Coruña e o Consello de Contas de Galicia para a promoción de actuacións en materia de prevención de riscos da corrupción na administración local de Galicia
2019 TEXTO DO CONVENIO- Protocolo de colaboración entre a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e o Consello de Contas de Galicia para a promoción de actuacións en materia de prevención de riscos da corrupción na administración local
2019 TEXTO DO CONVENIO- Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello de Contas de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación.

Páxinas