Vostede está aquí

Últimos informes

Ano Ámbito material Título
2020 Especiais Eleccións ao Parlamento de Galicia do 12 de xullo de 2020
2018 C.A. Conta Xeral Informe de seguimento da fiscalización do endebedamento autonómico. Exercicios 2013-2017
2019 Entidades locais Informe de fiscalización selectiva do Concello de Carballo. Exercicios 2013-2017
2019 Entidades locais Informe de fiscalización selectiva do Concello de Porriño. Exercicios 2017-2018
2018 Entidades locais Informe de fiscalización da Conta Xeral das entidades locais de Galicia. Exercicio 2018
2018 Entidades locais Informe de fiscalización da rendición da Conta Xeral das entidades locais de Galicia. Exercicio 2018
2018 Institucións Informe de fiscalización selectiva das fundacións do Sector Público Autonómico
2018 Fondos Informe de fiscalización dos Fondos de Compensación Interterritorial. Exercicio 2018
2015 Entidades locais Informe de fiscalización selectiva da entidade local menor de Bembrive. Exercicio 2015
2017 C.A. Conta Xeral Informe de fiscalización dos gastos en bens correntes e servizos na Administración Xeral da Comunidade Autónoma. Exercicio 2017
2018 C.A. Conta Xeral Informe de fiscalización da Conta Xeral da Comunidade Autónoma. Exercicio 2018
2018 Institucións Informe económico financeiro das entidades instrumentais autonómicas. Exercicio 2018
2018 Fondos Informe de fiscalización dos Fondos Europeos. Exercicio 2018
2018 Sanidade Informe de fiscalización da Conta Xeral do Sergas. Exercicio 2018
2018 Sanidade Informe de fiscalización do Plan de Asistencia ao Ictus. Exercicios 2017-2018
2018 Entidades locais Informe de fiscalización dos recoñecementos extraxudiciais de crédito aprobados polas entidades locais de Galicia. Exercicio 2018
2019 Entidades locais Informe de seguimento das recomendacións das entidades locais de Galicia. Exercicio 2019