Vostede está aquí

Últimos informes

Ano Ámbito material Título
2016 Especiais Eleccións ao Parlamento de Galicia do 25 de setembro de 2016
2013 Entidades locais Concello de Ames
2013 Institucións Fiscalización do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), en particular das axudas en forma de aval 2011-2013
2013 Sanidade Fiscalización selectiva da Fundación Pública Centro de Transfusións de Galicia
2013 Institucións Fiscalización das Fundacións Feriais Públicas de Galicia 2011-2013
2014 Sanidade Fiscalización da Contratación do Sergas 2012-2014
2014 Sanidade Fiscalización dos servizos técnicos de mantemento no ámbito sanitario do Sergas
2014 Fondos Fondos de Compensación Interterritorial
2011 Entidades locais Informe de Fiscalización do Concello de Viveiro
2012 Entidades locais Informe de Fiscalización da Xestión recadatoria de tributos, prezos públicos e outros delegados polos concellos na Deputación de Ourense
2012 Entidades locais Informe de Fiscalización da Xestión recadatoria de tributos, prezos públicos e outros delegados polos concellos na Deputación de A Coruña
2012 Entidades locais Informe de Fiscalización da Xestión recadatoria de tributos, prezos públicos e outros delegados polos concellos na Deputación de Lugo
2012 Entidades locais Informe de Fiscalización da Xestión recadatoria de tributos, prezos públicos e outros delegados polos concellos na Deputación de Pontevedra
2013 Entidades locais Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos formulados polas intervencións locais. Concellos entre 25.000 e 100.000 habitantes
2013 Entidades locais Informe de fiscalización sobre o Plan de pago a provedores das entidades locais de Galicia
2014 Entidades locais Informe de Fiscalización da Conta Xeral das Entidades Locais
2014 Institucións Informe Económico Financeiro das Entidades Instrumentais Autonómicas
2013 Fondos Informe de Fiscalización dos Fondos de compensación interterritorial
2014 Fondos Informe de Fiscalización dos Fondos europeos
2013 Sanidade Informe de fiscalización sobre os Obxectivos da Área do Sergas formulados no documento Orzamentario, exercicios 2011-2013

Páxinas