Vostede está aquí

Últimos informes

Ano Ámbito material Título
2018 Entidades locais Informe de fiscalización sobre a actuación das entidades locais de Galicia de máis de 10.000 habitantes en materia medioambiental, exercicios 2017-2018
2016 Entidades locais Informe de fiscalización sobre o endebedamento das Entidades Locais de Galicia. Exercicio 2016
2017 Sanidade Informe de fiscalización da Responsabilidade Patrimonial do Sergas
2017 Sanidade Informe de fiscalización da Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde. Exercicio 2017
2016 Institucións Informe sobre os procesos de extinción de entidades dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Exercicios 2010-2016
2017 Institucións Informe económico-financeiro das entidades instrumentais autonómicas. Exercicio 2017
2016 Entidades locais Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Provincia da Coruña. Exercicio 2016
2016 Entidades locais Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Provincia de Lugo. Exercicio 2016
2016 Entidades locais Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Provincia de Ourense. Exercicio 2016
2016 Entidades locais Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Provincia de Pontevedra. Exercicio 2016
2016 Entidades locais Informe agregado de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Exercicio 2016
2017 Entidades locais Informe de fiscalización da rendición da Conta Xeral Entidades Locais de Galicia. Exercicio 2017
2016 Entidades locais Informe de fiscalización selectiva do Concello de Boiro. Exercicios 2015-2016
2017 Entidades locais Informe de fiscalización da Conta Xeral das Entidades Locais de Galicia. Exercicio 2017
2016 Sanidade Informe de fiscalización do concerto co Hospital Povisa
2017 Fondos Informe de fiscalización dos Fondos Europeos. Exercicio 2017
2017 C.A. Conta Xeral Informe de fiscalización da Conta Xeral da Comunidade Autónoma. Exercicio 2017
2016 C.A. Conta Xeral Informe de fiscalización de seguimento das recomendacións da contratación administrativa dos exercicios 2010-2011. Exercicio 2016
2017 Fondos Informe de fiscalización dos Fondos de Compensación Interterritorial. Exercicio 2017