Vostede está aquí

Últimos informes

Ano Ámbito material Título
2016 Fondos Informe de fiscalización dos Fondos de Compensación Interterritorial. Exercicio 2016
2016 Entidades locais Informe de fiscalización do Concello de Ourense. Exercicio 2016
2016 Entidades locais Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 50.000 a 75.000 habitantes. Concello de Ferrol. Exercicio 2016
2010 Sanidade Informe de seguimento de recomendacións ás fundacións sanitarias públicas (Medicina Xenómica, Ingo e Fegas)
2014 Sanidade Informe de fiscalización selectiva sobre a farmacia hospitalaria, exercicios 2014-2016
2014 C.A. Conta Xeral Informe de fiscalización da tesourería da Administración Xeral, exercicios 2014-2016
2015 Sanidade Informe de fiscalización do procedemento de xestión do inventario de bens do Sergas, exercicios 2015-2016
2016 Sanidade Informe de fiscalización da Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde
2016 Entidades locais Informe de fiscalización da Conta Xeral das Entidades Locais de Galicia
2016 Institucións Informe económico-financeiro das entidades instrumentais autonómicas
2016 Fondos Informe de fiscalización de Fondos europeos
2017 C.A. Conta Xeral Informe de fiscalización do gasto en atención residencial a persoas maiores e dependentes
2016 C.A. Conta Xeral Informe de fiscalización da Conta Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, exercicio 2016, que inclúe a Declaración definitiva sobre o seu exame e comprobación