Vostede está aquí

Últimos informes

Ano Ámbito material Título
2015 Fondos Informe de fiscalización dos Fondos de Compensación Interterritorial (FCI)
2013 Entidades locais Informe de fiscalización do Concello do Barco de Valdeorras
2013 Entidades locais Informe de fiscalización do Concello de Oleiros
2013 Entidades locais Informe de fiscalización do Concello de Santiago de Compostela
2013 Entidades locais Informe de fiscalización do Concello de Marín
2014 Entidades locais Informe de fiscalización sobre a estabilidade orzamentaria das Corporacións Locais de Galicia
2014 Entidades locais Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa Concello de Lugo, exercicio 2014-15
2014 Entidades locais Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa Concello de Santiago de Compostela, exercicio 2014-15
2014 Entidades locais Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa Concello de Ourense, exercicio 2014-15
2014 Entidades locais Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa Concello de Pontevedra, exercicio 2014-15
2014 Entidades locais Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa Concello de Vigo, exercicio 2014-15
2014 Entidades locais Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa Concello da Coruña , exercicio 2014-15
2014 Entidades locais Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa Concello de Ferrol , exercicio 2014-15
2014 Entidades locais Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa Deputación da Coruña , exercicio 2014-15
2014 Entidades locais Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa Deputación de Lugo, exercicio 2014-15
2014 Entidades locais Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa Deputación de Ourense , exercicio 2014-15
2014 Entidades locais Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa Deputación de Pontevedra , exercicio 2014-15
2014 Entidades locais Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa, exercicio 2014-15