Vostede está aquí

Histórico de informes

Ano Título
1991 Subvencións da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes
1991 Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais (IGAEM)
1991 Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)
1991 Escola Galega de Administración Pública (EGAP)
1991 Universidade de Vigo
1991 Universidade de Santiago de Compostela
1991 Universidade de A Coruña
1991 Fondos procedentes da Unión Europea
1991 Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)
1990 Auditoría de regularidade a hospitais dependentes de corporacións locais. Hospital Médico cirúrxico provincial(Diputación de Pontevedra)

Páxinas