Vostede está aquí

Histórico de informes

Ano Título
1993 Fondos procedentes da Unión Europea
1993 Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)
1992 Incorporación de determinado inmobilizado material dos complexos hospitalarios Juan Canalejo (A Coruña), Xeral- Calde (Lugo) e Montecelo (Pontevedra) 1991-1992
1992 Auditoría operativa do Complexo Hospitalario Cristal- Piñor de Ourense sobre situación e funcionamiento do servizo de hostelaría 1991-1992
1992 Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde (SERGAS)
1992 Concello de Vilanova de Arousa
1992 Concello de Guitiriz
1992 Memoria de fiscalización das Corporacións Locais
1992 Conta Xeral das Entidades Locais
1992 Conta Xeral da Administración da Comunidade Autónoma

Páxinas