Vostede está aquí

Histórico de informes

Ano Título
1993 Concello de Negreira
1993 Actas de fiscalización in situ 1993
1993 Memoria de fiscalización das Corporacións Locais
1993 Conta Xeral das Entidades Locais
1993 Revisión limitada do Concello de A Estrada
1993 Revisión limitada da Diputación provincial de Ourense
1993 Concello de Ourense
1993 Conta Xeral da Administración da Comunidade Autónoma
1993 Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA)
1993 Sociedade de Imaxe e Promoción turística de Galicia, S.A. (TURGALICIA)

Páxinas