Vostede está aquí

Histórico de informes

Ano Título
1993 Xestión Urbanística de A Coruña, (XESTUR-Coruña)
1993 Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA)
1993 Sociedade de Imaxe e Promoción turística de Galicia, S.A. (TURGALICIA)
1993 S.A. Xestión Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA)
1993 Foster Galicia
1993 Xestión Urbanística de Pontevedra, (XESTUR-Pontevedra)
1993 Eleccións ao Parlamento de Galicia do 17 de outubro 1993
1993 Fondos procedentes da Unión Europea
1993 Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)
1992 Incorporación de determinado inmobilizado material dos complexos hospitalarios Juan Canalejo (A Coruña), Xeral- Calde (Lugo) e Montecelo (Pontevedra) 1991-1992

Páxinas