Vostede está aquí

Histórico de informes

Ano Título
1994 Xestión Urbanística de A Coruña, (XESTUR-Coruña)
1994 S.A. Xestión Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA)
1994 Radiotelevisión Galicia, S.A.
1994 Ente Público Compañía de Radio-Televisión de Galicia
1994 Televisión de Galicia, S.A.
1994 Fondos procedentes da Unión Europea
1994 Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)
1993 Prestación Farmaceutica Extrahospitalaria 1991-1993
1993 Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde (SERGAS)
1993 Revisión limitada da Diputación provincial de Ourense

Páxinas