Vostede está aquí

Histórico de informes

Ano Título
1994 Sociedade de Imaxe e Promoción turística de Galicia, S.A. (TURGALICIA)
1994 Xestión Urbanística de A Coruña, (XESTUR-Coruña)
1994 Fondos procedentes da Unión Europea
1994 Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)
1993 Prestación Farmaceutica Extrahospitalaria 1991-1993
1993 Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde (SERGAS)
1993 Actas de fiscalización in situ 1993
1993 Memoria de fiscalización das Corporacións Locais
1993 Conta Xeral das Entidades Locais
1993 Revisión limitada do Concello de A Estrada

Páxinas