Vostede está aquí

Histórico de informes

Ano Título
1994 Foster Galicia
1994 Xestión Urbanística de Ourense, (XESTUR-Ourense)
1994 Sociedade de Imaxe e Promoción turística de Galicia, S.A. (TURGALICIA)
1994 Xestión Urbanística de A Coruña, (XESTUR-Coruña)
1994 Fondos procedentes da Unión Europea
1994 Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)
1993 Prestación Farmaceutica Extrahospitalaria 1991-1993
1993 Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde (SERGAS)
1993 Actas de fiscalización in situ 1993
1993 Memoria de fiscalización das Corporacións Locais

Páxinas