Vostede está aquí

Histórico de informes

Ano Título
1996 Fondos procedentes da Unión Europea
1996 Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)
1995 Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde (SERGAS)
1995 Diputación Provincial de A Coruña
1995 Concello de O Vicedo, exercicios 1991/1995
1995 Memoria de fiscalización das Corporacións Locais
1995 Conta Xeral das Entidades Locais
1995 Conta Xeral da Administración da Comunidade Autónoma
1995 Sociedade para o desenvolvemento comarcal de Galicia (SODEGOCA)
1995 Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)

Páxinas