Vostede está aquí

Histórico de informes

Ano Título
1996 Memoria de fiscalización do Sector Público Local
1996 Conta Xeral da Administración da Comunidade Autónoma
1996 Instituto Galego de Medicina Técnica,S.A. (MEDTEC)
1996 Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)
1996 Augas de Galicia
1996 Fundación Semana Verde de Galicia
1996 S.A. de Xestión do Plan Xacobeo 93 1995/1996
1996 Sociedade para o desenvolvemento industrial de Galicia (SODIGA)
1996 Sociedade para o desenvolvemento comarcal de Galicia (SODEGOCA)
1996 Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais (IGAEM)

Páxinas