Vostede está aquí

Histórico de informes

Ano Título
1996 Sociedade para o desenvolvemento comarcal de Galicia (SODEGOCA)
1996 Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais (IGAEM)
1996 Instituto Galego de Medicina Técnica,S.A. (MEDTEC)
1996 Fondos procedentes da Unión Europea
1996 Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)
1995 Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde (SERGAS)
1995 Concello de O Vicedo, exercicios 1991/1995
1995 Memoria de fiscalización das Corporacións Locais
1995 Conta Xeral das Entidades Locais
1995 Diputación Provincial de A Coruña

Páxinas