Vostede está aquí

Histórico de informes

Ano Título
2018 Informe de fiscalización sobre a actuación das entidades locais de Galicia de máis de 10.000 habitantes en materia medioambiental, exercicios 2017-2018
2016 Informe de fiscalización sobre o endebedamento das Entidades Locais de Galicia. Exercicio 2016
2017 Informe de fiscalización da Responsabilidade Patrimonial do Sergas
2017 Informe de fiscalización da Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde. Exercicio 2017
2016 Informe sobre os procesos de extinción de entidades dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Exercicios 2010-2016
2017 Informe económico-financeiro das entidades instrumentais autonómicas. Exercicio 2017
2016 Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Provincia da Coruña. Exercicio 2016
2016 Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Provincia de Lugo. Exercicio 2016
2016 Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Provincia de Ourense. Exercicio 2016
2016 Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Provincia de Pontevedra. Exercicio 2016

Páxinas