Actuacións de avaliación

Actuacións en curso

Ano Ámbito material Título
2017 Fondos Avaliación dos sistemas de control e seguimiento implantados e executados polos organismos e entidades públicas xestoras de Fondos Europeos, sobre as actuacións e investimentos dos beneficiarios con posterioridade a percepción das achegas europeas
2016 Institucións Avaliación da transparencia na actividade contractual das entidades instrumentais