Provisión de postos de traballo

Convocatorias de procesos de provisión definitiva
 

RESOLUCIÓN do 19 de novembro de 2014 pola que se ordena a publicación do Acordo da Comisión de Goberno do 18 de novembro de 2014, que aprobou anunciar a convocatoria pública, polo sistema de libre designación, dun posto vacante nesta institución

RESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2015 pola que se lle dá cumprimento ao Acordo do 20 de maio de 2015, da Comisión de Goberno, que resolve a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante

Convocatorias de procesos de provisión transitoria

Acordo da Comisión de Goberno de 16/05/2017, polo que se convoca a cobertura en comisión de servicios dunha praza de Auditor N. 28 (prazo do 19-maio-17 ao 26-maio-17)

Cobertura de 3 prazas en comisión de servizos por acordo da Comisión de Goberno de 08.04.2016

Resolución do procedemento de cobertura temporal en comisión de servizos  de tres postos de traballo no Consello de Contas de Galicia por acordo da Comisión de Goberno do 22.04.2016:
•    Posto nº 10 Auditor, nivel 30: Manuel J. Santana Suárez
•    Posto nº 13 Auditor, nivel 28: Ulpiano Villanueva Rodríguez
•    Posto nº 15 Auditor, nivel 28: José M. Pumares Besteiro

As valoracións da documentación presentada polos candidatos está a disposición dos interesados no procedemento que desexen revisalas