Perfil do contratante

Licitacións

Licitacións
Acceso ao perfil do contratante na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

Órgano de contratación

Consello de Contas de Galicia
Rúa Domingo Fontán, 7
15702 Santiago de Compostela
A Coruña, España

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Rexistro Xeral do Consello de Contas, situado na rúa Domingo Fontán, 7

CONTACTO

Teléfono : +0034 981 542 208
Fax: +0034 981 542 210
Correo electrónico: secret@ccontasgalicia.es