Vostede está aquí

Normativa

Normativa sobre auditoría

Normas ISSAI-ES

Adaptación para as Institucións de Control Externo  das normas internacionais de auditoría do sector público. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150205/AnuncioO10-210115-0002_gl.html

Guías prácticas de fiscalización

Guías de fiscalización aprobadas pola Conferencia de Presidentes da Asociación de Órganos de Control Externo das Comunidades Autónomas (Asocex)

GPF-OCEX 1220: Guía para o control de calidade das fiscalizacións dos OCEX
GPF-OCEX 1220: Anexo 2 - Control de calidade: Revisión do auditor encargado do traballo/técnico de auditoría
GPF-OCEX 1220: Anexo 3 - Control de calidade: auditor xefe
GPF-OCEX 1220: Anexo 4 - Control de calidade do equipo revisor da fiscalización
GPF-OCEX 1220: Anexo 5 - Control de calidade do equipo revisor do informe
GPF-OCEX 1230: A documentación dunha fiscalización. Guía para a preparación dos papeis de traballo
GPF-OCEX 1240: Responsabilidade do auditor na fiscalización con respecto á fraude
GPF-OCEX 1250: Consideración das disposicións legais e regulamentarias na auditoría de estados financeiros
GPF-OCEX 1300: Guía sobre a planificación dunha fiscalización
GPF-OCEX 1315: Identificación e valoración dos riscos de incorrección material mediante o coñecemento da entidade e da súa contorna
GPF-OCEX 1316: O coñecemento requirido do control interno da entidade
GPF-OCEX 1317: Guía para a identificación e valoración dos riscos de incorrección material
GPF-OCEX 1320: Guía sobre a importancia relativa nas auditorías financeiras
GPF-OCEX 1330: Respostas do auditor aos riscos valorados
GPF-OCEX 1500: Evidencia de auditoría
GPF-OCEX 1520: Procedementos analíticos
GPF-OCEX 1730: Preparación de informes de auditoría sobre os estados financeiros
GPF-OCEX 1805: Preparación de informes de auditoría financeira. Consideracións especiais. Auditorías dun só estado financeiro ou dun elemento, conta ou partida específicos dun estado financeiro
GPF-OCEX 4001: As fiscalizacións de cumprimento da legalidade e modelos de informes
GPF-OCEX 4320: Guía sobre a importancia relativa nas fiscalizacións de cumprimento da legalidade
GPF-OCEX 1530: Mostraxe de auditoría
GPF-OCEX 1560: Feitos posteriores
GPF-OCEX 1570: Xestión continuada
GPF-OCEX 1701: Comunicación das cuestións clave da auditoría no informe de auditoría
GPF-OCEX 1735: As recomendacións e o seu seguemento
GPF-OCEX 5300: Directrices de auditoría
GPF-OCEX 5311: Ciberseguridade
GPF-OCEX 5312: Glosario de ciberseguridade
GPF-OCEX 5313-01: Guia básica de Ciberseguridade
GPF-OCEX 5313-02: Cuestionario Ciberseguridade
GPF-OCEX 5313-03: Programa Fichas de revision
GPF-OCEX 5330: Revision CGTI
GPF-OCEX 5330: Revisión CGTI Anexo 2-Programa de auditoría financeira
GPF-OCEX 5330: Revisión CGTI Anexo 3 Cuestionario
GPF-OCEX 5330: Revisión CGTI Anexo 4 Programa Fichas de revisión
GPF-OCEX 5340: Controis de aplicación
GPF-OCEX 5370: Guía probas de datos
GPF-OCEX-5370 Guía probas de datos-ANEXOS