Vostede está aquí

Normativa

Normativa sobre auditoría

Normas ISSAI-ES

Adaptación para as Institucións de Control Externo  das normas internacionais de auditoría do sector público. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150205/AnuncioO10-210115-0002_gl.html

Guías prácticas de fiscalización

Guías de fiscalización aprobadas pola Conferencia de Presidentes da Asociación de Órganos de Control Externo das Comunidades Autónomas (Asocex)