Vostede está aquí

Estrutura interna

O Consello de Contas estrutura a actividade fiscalizadora en departamentos sectoriais (ou áreas) baixo a dirección dun conselleiro ou conselleira adscrito a aquel.

Área de Coordinación Xeral

Excmo. Sr. Conselleiro

D. José Antonio Redondo López

Auditores

 • D. Andrés Alonso García
 • D. Juan Caamaño Cebreiro
 • Dª. María Pérez Vázquez

Auditor/director técnico

 • D. Ulpiano L. Villanueva Rodríguez

Área de Conta Xeral

Excmo. Sr. Conselleiro

D. Constantino Carreiras Souto

Auditores

 • D. Guillermo A. Álvarez Ropero
 • Dª. Mª Teresa Mateo Fernández
 • D. Manuel J. Santana Suárez

Área de Institucional

Excmo. Sr. Conselleiro

D. Simón Rego Vilar

Auditores

 • D. Enrique Blanco Rey
 • Dª. Isabel García Garrido
 • D. Eloy Morán Méndez

Área de Corporacións Locais

Excma. Sra. Conselleira

Dª. Mª Begoña Villaverde Gómez

Auditores

 • D. Luís Fuentes García
 • D. Juan José García Martínez
 • D. José Manuel Pumares Besteiro
 • Dª. Mª Dolores Rancaño Osorio

Área do Sergas

Excma. Sra. Conselleira

Dª. Ana Mª Otero López

Auditores

 • D. Arturo López Iglesias
 • D. Eduardo Sánchez Campos

Composición da Secretaría Xeral

A Secretaría Xeral organízase segundo as súas funcións tal e como se mostra a continuación:

Ilma. Sra. Secretaria xeral

Dª. María Luisa Cardesín Díaz

 • Letrada maior - Dª. Patricia Iglesias Rey
 • Letrado - D. José Luís Rodríguez Pedreira
 • Interventor - 
 • Xefa do Servizo de Informática - Dª. Mª del Mar Cibreiro Cordero
 • Xefa da Sección de Arquivo e Biblioteca - Dª. Caridade Sanz Bravo
 • Xefe da Sección de Persoal - D. José Manuel Dacal Vázquez
 • Xefe da Sección de Xestión Económica - D. Valentín Lagoa Martínez