XI Encuentros Técnicos e VI Foro Tecnológico os días 18 e 19 de xuño, en Oviedo

En 2015 a Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias organiza os XI Encuentros Técnicos y el VI Foro Tecnológico dos órganos de control externo (OCEX). Terán lugar os días 18 e 19 de xuño, na cidade de Oviedo.

Máis información na páxina web da Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias