VI Congreso Nacional de Auditoría

O VI Congreso Nacional de Auditoría no Sector Público, organizado pola Sindicatura de Cuentas das Illes Balears e pola Fundación FIASEP, desenvolveuse durante os días 13 e 14 de novembro.