Subministración ao Consello de Contas de Galicia dunha ferramenta de intelixencia empresarial ou BI (Business Intelligence)

Identificador do contrato: 
17/63

Fases