A Sección de Prevención da Corrupción aproba o documento de Actuacións da Unidade de Prevención da Corrupción para 2018

A Sección de Prevención da Corrupción ven de aprobar o documento que contén as actuacións a levar a cabo pola Unidade de Prevención da Corrupción durante o 2018, e que contempla as actividades que se prevén realizar no marco dos distintos eixes definidos no documento Estratexia en materia de prevención da Corrupción.