RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2020 pola que se dá publicidade á oferta de emprego público para o ano 2020.