Remisión de informes de fiscalización ao Parlamento de Galicia

O Consello de Contas remitiu hoxe ao Parlamento de Galicia os seguintes informes:

  • O informe de fiscalización dos Fondos de Compensación Interterritorial. Exercicio 2016
  • Os informes de fiscalización do Concello de Ourense. Exercicio 2016.
  • Os informes de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes  con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 50.000 a 75.000 habitantes. Concello de Ferrol. Exercicio 2016.