Remisión ao Parlamento de Galicia do informe de fiscalización sobre a actuación das entidades locais de Galicia de máis de 10.000 habitantes en materia medioambiental, exercicios 2017-2018

O Consello de Contas remitiu ao Parlamento de Galicia o informe de fiscalización sobre a actuación das entidades locais de Galicia de máis de 10.000 habitantes en materia medioambiental, exercicios 2017-2018.
Ligazón aos últimos informes