Publicada a Instrución que regula o formato normalizado da Conta Xeral das Entidades Locais

No menú Normativa publícase a RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2016 pola que se ordena a publicación do Acordo do Pleno do 31 de maio de 2016, polo que se aproba a Instrución que regula o formato normalizado da conta xeral das entidades locais de Galicia en soporte informático e o procedemento telemático para a súa rendición.