Publicación de normativa en tramitación

No menú Relacións coa cidadanía do Portal da Transparencia publícase para o trámite de información pública o Proxecto de Acordo do Pleno do Consello de Contas polo que se crea e regula a Comisión Técnica de Arquivo e Xestión Documental do Consello de Contas de Galicia.