Publicación da modificación da Relación de Postos de Traballo

No día de onte publicouse no D.O.G. nº 123, de 29.06.2017, o Acordo do Pleno da Institución do día 07.06.2017, que aproba a modificación da RPT do Consello. Pódese consultar o D.O.G.  Así mesmo, pode ver a R.P.T no subapartado de Persoal do apartado de Información  institucional, organizativa e de planificación do Portal de Transparencia desta páxina web.