Vostede está aquí

Presentación dos Orzamentos

O Conselleiro Maior presenta na Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento de Galicia o proxecto de Orzamentos do Consello de Contas para o ano 2017.