Organización da actividade fiscalizadora

O Consello de Contas estrutura a actividade fiscalizadora en departamentos sectoriais (ou áreas) baixo a dirección dun conselleiro ou conselleira adscrito a aquel.