OCEX das CCAA poñen en marcha unha web común dos informes de fiscalización

A dita páxina web pode ser consultada na ligazón www.informesocex.es.

Máis información dispoñible na Nota de prensa.