O Tribunal de Contas e os OCEX solicitan cambios lexislativos para promover a rendición de contas do sector público e propoñen medidas para estimular a rendición de contas das entidades locais

Pódese consultar mais información descargando este documento.