O Consello de Contas remite ao Parlamento de Galicia os seu primeiro diagnóstico sobre os sistemas de control interno e estratexia de prevención de riscos da corrupción na Administración xeral da Xunta de Galicia

O Consello de Contas remitiu ao Parlamento de Galicia os seu primeiro diagnóstico sobre os sistemas de control interno e estratexia de prevención de riscos da corrupción na Administración xeral da Xunta de Galicia.

Este traballo, que non ten carácter de informe de fiscalización, enmárcase no protocolo de colaboraicon asinado hai un ano entre a Xunta de Galicia e o Consello de contas para que todas as entidades públicas conten cun programa de prevención de riscos de corrupción.
Ligazón ás actuacións