O Consello de Contas remite ao Parlamento de Galicia o seu Plan de traballo para o ano 2020

O Pleno do Consello de Contas de Galicia remitiu ao Parlamento de Galicia o seu Plan de traballo para o ano 2020, que contén as actuacións a levar a cabo no vindeiro exercicio nos ámbitos da función fiscalizadora e de prevención da corrupción.
Ligazón aos plans de traballo