O Conselleiro Maior compareceu no Parlamento de Galicia para presentar o Plan de traballo do Consello de Contas de Galicia para 2018

O Conselleiro Maior compareceu onte na Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas para explicar as liñas básicas do Plan de traballo da Institución para o ano 2018.