Nova provisión de postos de traballo

No apartado de Provision de postos de traballo publícanse a resolución do procedemento de cobertura temporal en comisión de servizos de tres postos de traballo no Consello de Contas de Galicia por acordo da Comisión de Goberno do 22.04.2016