Vostede está aquí

Nova normativa do Sector Local

O Consello de Conta publica a seguinte Resolución no DOG nº26  do 9 de febreiro de 2016 ( tamén pode consultarse no menú Consello-> Normativa ):

RESOLUCIÓN do 1 de febreiro de 2016 pola que se ordena a publicación do Acordo do Pleno do 27 de xaneiro de 2016 polo que se aproba a instrución relativa ao artigo 218.3 do texto refundido da Lei de facendas locais, en relación coa información sobre acordos e resolucións das entidades locais contrarios a reparos formulados por interventores locais e anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa.