Nomeamento Secretaria Xeral do Consello de Contas de Galicia

No DOG  do 6 de xullo publicouse o nomeamento de María Luisa Cardesín Díaz, como Secretaria Xeral do Consello de Contas de Galicia.