Monográfico sobre prevención da corrupción na Revista da EGAP

A revista da EGAP publica un monográfico dedicado á prevención da corrupción que ten a súa orixe nas xornadas organizadas polo Consello de Contas de Galicia. A publicación recolle as artigos elaborados, entre outros, pola Conselleira da Área de Corporacións Locais, María Begoña Villaverde Gómez e o auditor José Manuel Pumares Besteiro.

O documento pódese consultar no seguinte link: https://egap.xunta.gal/revistas/AC/issue/view/288/476