Vostede está aquí

Membros do Comité de Ética

Son membros do Comité de Ética as seguintes persoas:

  • Dona Ana María Otero López. Conselleira da Área do Sergas, presidenta do Comité. 
  • Don Luís Míguez Macho. Catedrático de Dereito Administrativo da Universidade de Santiago de Compostela.
  • Dona Sonia Esperanza Rodríguez Boente. Profesora contratada-doutora de Filosofía do Dereito da Universidade de Santiago de Compostela.
  • Don Juan José García Martínez, na súa calidade de presidente da Comisión Técnica de Prevención da Corrupción, que actuará como secretario do Comité.