Convenio coa EGAP para actividades de formación, divulgación e investigación

O Consello de Contas de Galicia e a Escola Galega de Administración Pública suscriben o convenio de colaboración para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación durante o exercicio 2017.