Conferencia de Presidentes de ASOCEX

O pasado martes 29 de maio celebrouse en Oviedo a Conferencia de Presidentes da Asociación de Órganos de Control Externo das Comunidades Autónomas (Asocex), na sede da  Sindicatura de Contas do Principado de Asturias. 

Na reunión ratificouse a concesión do Premio Auditoría Pública a D. José Luis Ezquerro Royo, letrado da Cámara de  Comptos de Navarra, polo seu artigo titulado “Relacións dos  OCEX co Parlamento: comisións de investigación”. O acto formal de entrega tivo lugar ao final da mañá no salón de actos da propia  Sindicatura de Contas do Principado de Asturias.

A Conferencia de Presidentes tamén deu o seu visto e prace ás contas anuais de  Asocex e aos traballos de coordinación co Consello Xeral de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local (Cosital). 

Asi mesmo, analizáronse diversos asuntos relativos a revísta Auditoría Pública, ás normas  ISSAI-É sobre  ciberseguridade e ao seu portal de transparencia en www.asocex.es.

Para cooperar na implantación de solucións para desenvolver a administración electrónica, a Conferencia de Presidentes tamén acordou crear unha comisión técnica formada por representantes de todos os  OCEX. 

Tamén se deu o visto e prace ao comezo dun proxecto formativo, xunto ao Tribunal de Contas, coa colaboración do Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) e o Instituto de Estudos Fiscais (IEF), para mellorar a capacitación dos auditores das institucións de control externo españolas na avaliación de políticas públicas e programas orzamentarios. 

Doutra banda, procedeuse á renovación da Xunta Directiva de  Asocex, tomando o relevo como presidente Alfonso Pena  Ochoa, presidente da Cámara de Contas de Aragón. Como vicepresidenta primeira exercerá dende agora a presidenta da Cámara de  Comptos de Navarra, Asun  Olaechea  Estanga, mentres que o presidente saínte, Avelino Vello Fernández, pasa a ser o vicepresidente segundo.

Por último, a Conferencia de Presidentes aprobou unha solemne Declaración na que se defende a independencia e a autonomía dos  OCEX, como garantías de calidade democrática e institucional