Comparecencia do Conselleiro maior ante a Comisión Permanente no Lexislativa para as relacións co Consello

O Conselleiro maior compareceu o día 31 do mes de maio ante a Comisión Permanente no Lexislativa para as relacións co Consello de Contas para presentar o informe de fiscalización de regularidade das contabilidades electorais correspondente ás eleccións ao Parlamento de Galicia do 25 de setembro de 2016.